Obsah

Archív - zákazka 'Činnosť technického dozoru a riadenie projektu pre projekt: „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu“'

 • Názov
  Činnosť technického dozoru a riadenie projektu pre projekt: „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu“
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Predmetom zákazky je činnosť technického dozoru a riadenie projektu pre projekt: „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu“. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je odporúčaná ale nie je povinná.
 • Dátum zverejnenia
  19.5.2021
 • Zakázka stornovaná k