Obsah

Archív - zákazka 'Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu'

 • Názov
  Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  „ Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ". Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B. 1 Opis predmetu obstarávania.
 • Dátum zverejnenia
  18.4.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy