Obsah

Archív - zákazka 'Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná - II. etapa - Súťaž je zrušená podľa §57, ods. 1, písm. b) zákona o VO'

 • Názov
  Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná - II. etapa - Súťaž je zrušená podľa §57, ods. 1, písm. b) zákona o VO
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebnej zákazky "Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná - II. etapa" podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je rozdelený na dva úseky s termínom realizácie zákazky do 30 pracovných dní od zahájenia jej realizácie. Text výzvy na predkladanie cenových ponúk a jej prílohy sú publikované v časti Prílohy tohto oznámenia.
 • Dátum zverejnenia
  19.7.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy