Obsah

Archív - zákazka 'Rekonštrukcia vetrania a doplnenie klimatizácie v MKS'

 • Názov
  Rekonštrukcia vetrania a doplnenie klimatizácie v MKS
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Predmet zákazky: „Rekonštrukcia vetrania a doplnenie klimatizácie v MKS“
  Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa službu – rekonštrukciu vetrania a doplnenie klimatizácie vo veľkej a malej sále Miestneho kultúrneho strediska v Obci Dunajská Lužná.
 • Dátum zverejnenia
  21.2.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy