Obsah

Archív - zákazka 'Riešenie havarijnej situácie kotolne v budove ZŠ v Dunajskej Lužnej - Súťaž zrušená'

 • Názov
  Riešenie havarijnej situácie kotolne v budove ZŠ v Dunajskej Lužnej - Súťaž zrušená
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Obec Dunajská Lužná potrebuje vyriešiť havarijnú situáciu v kotolni v budove ZŠ v Dunajskej Lužnej. Kotolňa nie je schopná prevádzky z dôvodu prasknutých článkov na kotle zn. RAPIDO T-10:F 200/11N, 230kW, r. v. 1995. Nakoľko na tento typ kotla sa už ND nedodávajú, bude potrebné kotol vymeniť za iný vhodný typ, zapojiť ho do jestvujúceho systému, tak aby bola kotolňa prevádzkyschopná. Súčasťou dodávky sú aj všetky potrebné úpravy jestvujúceho zariadenia. Revízie v zmysle platnej legislatívy potrebné k bezpečnej prevádzke. Všetky práce je potrebné ukončiť do 15.9.2018
 • Dátum zverejnenia
  1.8.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy