Obsah

Archív - zákazka 'Stavba chodníka podľa realizačného projektu "Chodník Jánošíkovská k zberovému dvoru"'

 • Názov
  Stavba chodníka podľa realizačného projektu "Chodník Jánošíkovská k zberovému dvoru"
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Stavba chodníka podľa realizačného projektu "Chodník Jánošíkovská k zberovému
  dvoru"
  Stavba sa zaoberá výstavbou chodníka na Jánošíkovskej od existujúceho chodníka po
  zberný dvor. Chodník je vedený súbežne s cestou 111/1056 Dunajská Lužná - Kalinkovo.
  Celková dĺžka chodníka je 162,37 m - úsek A - 12,206 m; úsek B - 59,219 m;
  úsek C-90,948 m.
 • Dátum zverejnenia
  9.4.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy