Obsah

Archív - zákazka 'Údržba verejnej zelene v obci Dunajská Lužná'

 • Názov
  Údržba verejnej zelene v obci Dunajská Lužná
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Údržba verejnej zelene v obci Dunajská Lužná na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky a podľa zadania a predlohy na vypracovanie cenovej ponuky do termínu 30.08.2019 do 10:00 h
 • Dátum zverejnenia
  20.8.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy