Obsah

Archív - zákazka 'Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Prestavba a nadstavba bloku G ZŠ“.'

 • Názov
  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Prestavba a nadstavba bloku G ZŠ“.
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Úspešný uchádzač bude povinný vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi k stavbe „Prestavba a nadstavba bloku G ZŠ“, súpisné číslo stavby 192, postavenej na parcele KN C č. 72/7, kat. územie Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec podklady bližšie špecifikované vo "Výzve na predloženie cenovej ponuky"
 • Dátum zverejnenia
  13.11.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy