Obsah

Archív - zákazka 'Vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie stupeň k vydaniu búracieho a stavebného povolenia s výkazom výmer v rozsahu nacenenia realizačného projektu stavebnej rekonštrukcie bývalej administratívnej budovy PD Úsvit na ZUŠ'

 • Názov
  Vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie stupeň k vydaniu búracieho a stavebného povolenia s výkazom výmer v rozsahu nacenenia realizačného projektu stavebnej rekonštrukcie bývalej administratívnej budovy PD Úsvit na ZUŠ
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky na vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie stupeň k vydaniu búracieho a stavebného povolenia s výkazom výmer v rozsahu nacenenia realizačného projektu stavebnej rekonštrukcie bývalej administratívnej budovy Poľnohospodárskeho družstva Úsvit na objekt Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej. Prílohy výzvy: špecifikácia zákazky, návrh zmluvy o dielo, cenová ponuka a vyhlásenie uchádzača. Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Dátum zverejnenia
  15.6.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy