Obsah

Archív - zákazka 'Výstavba materskej školky v obci Dunajská Lužná – časť Nová Lipnica systémom obytných modulov'

 • Názov
  Výstavba materskej školky v obci Dunajská Lužná – časť Nová Lipnica systémom obytných modulov
 • Kategória zákazky
  Podlimitné zákazky
 • Popis
  Obstarávateľ: Obec Dunajská Lužná
  Hodnota: 300 000 €
  CPV kód: Stavebné práce. (45000000)
  Kontaktná osoba: Štefan Jurčík, [url=http://]starosta@dunajskaluzna.sk[/url]
  Telefón: +421245980228
 • Dátum zverejnenia
  5.6.2013
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

 • Vestník č. 85/2013 - 01.05.2013, 6808 – MSP
  Vestník č. 171/2013 - 03.09.2013, 14955 – VSP
  27.8.2013

 • INFORMÁCIA - týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  25.6.2013

 • INFORMÁCIA - týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  5.6.2013