Obsah

Archív - zákazka 'Vývoz komunálneho a organického odpadu zo zberného dvora'

 • Názov
  Vývoz komunálneho a organického odpadu zo zberného dvora
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  „Vývoz komunálneho a organického odpadu veľkoobjemovými kontajnermi na skládky Čukárska Paka, Šámot, Dunajská Lužná“
  Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa službu – vývoz komunálneho a organického odpadu veľkoobjemovými kontajnermi na skládku v Čukárskej Pake, Šámot, Dunajskej Lužnej.
 • Dátum zverejnenia
  6.11.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy