Obsah

Archív - zákazka 'Výzva na predkladanie cenových ponúk na výkon stavebného dozoru k stavbe „Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy“'

 • Názov
  Výzva na predkladanie cenových ponúk na výkon stavebného dozoru k stavbe „Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy“
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Výkon stavebného dozoru k stavbe „Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy"
 • Dátum zverejnenia
  7.8.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy