Obsah

Archív - zákazka 'Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke opravy chodníkov a komunikácií v obci Dunajská Lužná - Opakovaná súťaž'

 • Názov
  Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke opravy chodníkov a komunikácií v obci Dunajská Lužná - Opakovaná súťaž
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebnej zákazky "Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná - II. etapa – Opakovaná súťaž" podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je rozdelený na dva úseky s termínom realizácie zákazky do 40 kalendárnych dní od zahájenia jej realizácie. Text výzvy na predkladanie cenových ponúk a jej prílohy sú publikované v časti Prílohy tohto oznámenia.
 • Dátum zverejnenia
  6.8.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy