Obsah

Archív - zákazka 'Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby „Vypracovanie územného plánu obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7 ( aktualizácia )“'

 • Názov
  Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby „Vypracovanie územného plánu obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7 ( aktualizácia )“
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby
  „Vypracovanie územného plánu obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7 ( aktualizácia )“
  v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Predmetom zákazky je aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie v súlade s § 31 stavebného zákona vo forme Zmien a doplnkov územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7.
  Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Dunajská Lužná – zmeny a doplnky č. 7 je potreba doplniť platný územný plán obce o niektoré regulácie, ktoré zabezpečia ochranu a napĺňanie verejného záujmu.
 • Dátum zverejnenia
  23.4.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy