Obsah

Archív - zákazka 'Zimná údržba obecných komunikácií na r. 2018/2019'

 • Názov
  Zimná údržba obecných komunikácií na r. 2018/2019
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Obec Dunajská Lužná je v zmysle platnej legislatívy povinná zabezpečiť zimnú údržbu obecných komunikácií. Ide o cca 13250m obecných ciest. Predpokladaná hodnota zákazky 3 500,-€.
 • Dátum zverejnenia
  3.9.2018
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy