Obsah

Archív - zákazka 'Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Dunajskej Lužnej'

 • Názov
  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Dunajskej Lužnej
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Knihy pre polytechniku: Sada odporúčaných 25 titulov pre polytechniku výučbu na základnej škole, výber titulov z priloženého zoznamu titulov "Polytechnika" v min, počte 1 ks a max. počte 16 kusov z každého titulu. V prípade ak po ukončení prieskumu trhu dôjde k vypredaniu daného titulu umožní objednávateľ zníženie rozsahu zákazky, avšak najviac do 20% z celkového množstva titulov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo objednať počty kusov z jednotlivých titulov v rozsahu podľa svojich potrieb, v súiade z vysúťazenou jednotkovou cenou za kus
  Knihy Beletria: Sada odporúčaných 140 titulov (po 1 ks) z priloženého zoznamu ""Beletria"". V prípade ak po ukončení prieskumu trhu dôjde k vypredaniu daného titulu umožní objednávateľ zníženie rozsahu zákazky, avšak najviac do 20% z celkového množstva titulov.
 • Dátum zverejnenia
  23.1.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy