Obsah

Archív - zákazka 'Zverejnenie výzvy predkladania CP na projekt - Chodník Podnikateľská'

 • Názov
  Zverejnenie výzvy predkladania CP na projekt - Chodník Podnikateľská
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Stavba "Chodník Podnikateľská"
  Predmet zákazky pozostáva z týchto opráv ciest a chodníkov: Stavba chodníka podľa DSP "Chodník Podnikateľská ulica" - osvetlenie prechodov pre chodcov - osadenie TDZ
 • Dátum zverejnenia
  28.9.2020
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy