Obsah

Ostatné dokumenty / Súhrnné správy

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117, ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cenami vyššími ako 5 000 €
  23.10.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách s cenou nad 1 000 Eur za 3.Q.2019 v súlade s § 10 ods. 10 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  22.10.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 za 3.Q 2019 cez EKS
  22.10.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 za 3.Q 2019 cez EKS
  22.10.2019

 • 1. Súhrnná správa o zákazkách s cenou nad 1 000 Eur za 2.Q.2019 v súlade s § 10 ods. 10 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  15.7.2019

 • 2. Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117, ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s cenami vyššími ako 5 000 €
  15.7.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117, ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s cenami vyššími ako 5 000 €
  16.5.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách s cenou nad 1 000 Eur za 1.Q.2019 v súlade s § 10 ods. 10 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  16.5.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  16.5.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  16.5.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117, ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s cenami vyššími ako 5000 €
  4.2.2019

 • Súhrnná správa o zákazkách nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5000,00 EUR
  18.10.2018

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5 000,00 Eur
  30.7.2018

 • Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 EUR
  19.4.2018

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5000,00 EUR
  18.1.2018

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5000,00 EUR
  11.10.2017

 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5000,00 EUR
  14.7.2017

 • Súhrnná správa o zákazkách nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5000,00 EUR
  24.1.2017

 • Súhrnná správa o zákazkách nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5000,00 EUR
  12.10.2016

 • Súhrnná správa o zákazkách nízkymi hodnotami s cenou vyššou ako 5000,00 EUR
  6.7.2016

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  6.4.2016

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  8.1.2016

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  6.10.2015

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  8.1.2014

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  11.10.2013

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  10.7.2013

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  10.4.2013

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  8.1.2013

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  9.10.2012

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  10.7.2012

 • Súhrnná správa o zákazkách s
  hodnotou vyššou ako 1000,00 EUR
  11.4.2012