Obsah

Zákazky - zákazka 'Dodanie elektrickej energie'

 • Názov
  Dodanie elektrickej energie
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie do odberných miest objednávateľa od 01.01.2022 do 31.12.2023.
 • Dátum zverejnenia
  1.7.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy