Obsah

Zákazky - zákazka 'Stavebné úpravy objektu obce – Libresso a knižnica'

 • Názov
  Stavebné úpravy objektu obce – Libresso a knižnica
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Zákazka je vyhlásená a súťažné podklady sú zverejnené tu -
  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437083
 • Dátum zverejnenia
  21.3.2022
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy