Obsah

Zákazky - zákazka 'Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Malý automobil sklápací do 3,5t“'

 • Názov
  Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Malý automobil sklápací do 3,5t“
 • Kategória zákazky
  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
 • Popis
  Názov organizácie: Obec Dunajská Lužná
  Sídlo organizácie: Jánošíkovská 446/7, 900 42 Dunajská Lužná
  Zastúpený: Štefan Jurčík, starosta obce
  IČO: 00 400 009
  DIČ: 2020663755
  Kontaktná osoba: Renáta Braxatoris
  Tel: 0903 350 875
  E-mail:renata.braxatoris@dunajskluzna.sk

  1.Predmet zákazky:
  1.1 Názov zákazky: „Malý automobil sklápací do 3,5t“
  1.2 Druh zákazky: tovar, služba
  1.3 Miesto poskytnutia zákazky: obec Dunajská Lužná
  1.4 Lehota viazanosti cenovej ponuky je platná do 18.10.2021

  2. Zoznam položiek:
  A. Malý automobil (podvozok), 1 ks
  B. Sklápacia nadstavba (sklápač), 1 ks

  3. Predpokladaná hodnota zákazky:
  maximálne 28 000,00 Eur vrátane DPH
 • Dátum zverejnenia
  11.10.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy