Obsah

Oznámenie o vydaní volebného bulletinu VOĽBY 2022

 

Obecný úrad v Dunajskej Lužnej vydá volebný bulletin VOĽBY 2022 s prezentáciami kandidátov na post starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2023 - 2026.

Volebný bulletin vydáva obec pred komunálnymi voľbami už od roku 2010. Chce občanom – voličom predstaviť kandidujúcich a dať im možnosť poznať zámery budúcich predstaviteľov samosprávy obce. Odprezentovanie kandidátov v tomto bulletine je na dobrovoľnej báze.  

 

Táto tlačovina bude dodaná do každej poštovej schránky v obci s termínom do 15. 10. 2022 a zabezpečený určitý počet výtlačkov na obecnom úrade. V elektronickej forme bude zverejnená na web stránke a v aplikácii obce.

 

Veríme, že táto forma prezentácie jednotlivých volebných programov kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva spracovaná v jednom komplexnom  výtlačku  bude dobrou a jednoduchšou cestou pre voliča ako zodpovedne posúdiť a vybrať zástupcu do orgánov samosprávy na ďalšie štvorročné obdobie.