Obsah

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

 

 

 

 

Informácií nájdete aj tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22