Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.06.2019

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

089-19-02-3

0,00 EUR

Róbert Záhumenský

Obec Dunajská Lužná

12.06.2019

Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny BROKÁTO

088-19-07-3

0,00 EUR

Kapela BROKÁTO

Obec Dunajská Lužná

12.06.2019

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujem obce č. 01308/2019-PKZO-K40012/19.00

087-19-01-1

0,00 EUR

SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND

Obec Dunajská Lužná

12.06.2019

Dohoda o urovnaní

086-19-01-1

0,00 EUR

Stopiaková Anna, Pavelka Pavol, Mgr. Pavelková Anna

Obec Dunajská Lužná

30.05.2019

Zmluva o nájme bytu č. A-3

084-19-02-2

0,00 EUR

Alexandra Škorvagová

Obec Dunajská Lužná

30.05.2019

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kultúrneho podujatia

083-19-07-8

0,00 EUR

pixart, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

30.05.2019

Zmluva o poskytnutí služieb údržby verejnej zelene v obci Dunajská Lužná na rok 2019

085-19-07-1

0,00 EUR

Naofri s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

24.05.2019

Zmluva o nájme

082-19-02-1

0,00 EUR

Stopiaková Anna, Pavelka Pavol, Mgr. Pavelková Anna

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Zmluva o nájme bytu č. C-1

081-19-02-2

0,00 EUR

Peter Slaný

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

080-19-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Dodatok z Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmn.služby a o serv.činnosti č.FF 104-12-017

079-19-02-01

0,00 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Zmluva o dotacii z rozpoctu obce

078-19-06-01

0,00 EUR

OFK, o.z.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

077-19-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

076-19-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Kúpna zmluva

075-19-01-2

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Kúpna zmluva

074-19-01-2

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

073-19-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

072-19-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

071-19-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

22.05.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

070-19-07-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

06.05.2019

Dodatoč č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

069-19-12-2

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Dunajská Lužná

06.05.2019

Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

068-19-07-3

0,00 EUR

Alexander Toth

Obec Dunajská Lužná

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí odbornej praxe

067-19-12-1

0,00 EUR

Obchodná akadémia

Obec Dunajská Lužná

29.04.2019

Zmluva o výpožičke priestorov uzatvorená v zmysle § 659 a násl. Občianskeho zákonníka

066-19-12-4

Neuvedené

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Dunajská Lužná

29.04.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

065-19-02-4

0,00 EUR

Petrakovičová Anna

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: