Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.02.2023

Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča

009-23-06-1

2 935,84 EUR /1 dieťa/1 rok

Obec Dunajská Lužná

Kongregácia sestier dominikánok b. Imeldy

02.02.2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

008-23-02-3

350,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Združenie detí a mládeže OSTROV

30.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/020459

007-23-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Inez Gyarmati

30.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010378

006-23-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Andrea Bogárová

27.01.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

003-23-09-1

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ing. Jozef Sládkovič, Viera Sladkovičová, Jozef Sladkovič, Mária Považan, Jozef Považan

26.01.2023

Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č.104-22-04-1

005-23-04-1

0,00 EUR

STAVOMAL, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

26.01.2023

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

004-23-07-1

0,00 EUR

SPP distribucia

Obec Dunajská Lužná

12.01.2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

001-23-02-3

300,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, o. z.

30.12.2022

Hromadná licenčná zmluva

206-22-07-1

podľa sadzobníka

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Dunajská Lužná

30.12.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o posudkovej lekárskej činnosti č. 048-19-07-6

205-22-07-6

0,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Dunajská Lužná

30.12.2022

Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby - Dodatok č. 4

204-22-07-6

0,00 EUR

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Dunajská Lužná

30.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. A-2

203-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Zoltán Kanyicska a Eva

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. E-1

202-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ivana Aghová

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. D-4

201-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Miroslav Plass

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. D-1

200-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ján Tarčák a Alžbeta

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. C-2

199-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Peter Fajnor a Lenka

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. B-4

198-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Jozef Franko a Edita

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. A-1

197-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Peter Veselý a Renáta

29.12.2022

Zmluva o poskytovaní prepravných služieb - školský autobus Dunajská Lužná

192-22-07-12

80,00 EUR za deň

Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

22.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. A-4

196-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Pavol Martinček a Renáta Žurková

22.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. B-1

195-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Leopold Sárközi a Klaudia

22.12.2022

Zmluva na vývoz komunálneho a organického odpadu veľkoobjemovými kontajnermi na skládky Čukárska Paka, Šámot, Dunajská Lužná, Pezinok

194-22-07-1

2,04 EUR za 1 km jazdy vozidla

Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo

Obec Dunajská Lužná

22.12.2022

Zmluva o bezplatnom užívaní a správe majetku

193-22-02-5

bezodplatne

Anevil s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

20.12.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby a finančného príspevku na prevádzku

191-22-07-6

podľa stupňa odkázanosti FO

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Dunajská Lužná

20.12.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča

190-22-06-1

2 859,48 EUR /1 dieťa/1 rok

Obec Dunajská Lužná

Kongregácia sestier dominikánok b. Imeldy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: