Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.10.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

156-22-02-3

56,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ľubomír Šesták

19.10.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

148-22-12-1

300,00 EUR

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

Obec Dunajská Lužná

18.10.2022

Zmluva o bezodplatnom prevode stavebných objektov

129-22-01-1

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Bratislavský samosprávny kraj

18.10.2022

Zmluva o bezodplatnom prevode pozemku pod stavebným objektom

128-22-01-1

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Bratislavský samosprávny kraj

12.10.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

155-22-02-3

56,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Štefan Jurčík

12.10.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010373

154-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Metod Čáder

12.10.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/030224

153-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ladislav Fehér

12.10.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

151-22-02-3

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Chartikano, o.z.

12.10.2022

Zmluva o vykonaní údržby ciest počas zimných mesiacov

150-22-07-11

700,00 EUR

JAMADOS s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

12.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

149-22-06-1

10 128,50 EUR

Obec Dunajská Lužná

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, o. z.

11.10.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/020455

147-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Jana Hanuliaková

11.10.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

146-22-07-1

52,59 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

11.10.2022

Kúpna zmluva

145-22-01-2

9,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

11.10.2022

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva

144-22-07-8

850,00 EUR

Erika Reindlová

Obec Dunajská Lužná

11.10.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010372

143-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Mária Horváthová

11.10.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010371

142-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Mária Horváthová

11.10.2022

Hromadná licenčná zmluva

141-22-07-1

podľa sadzobníka

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Dunajská Lužná

11.10.2022

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

139-22-07-8

2 500,00 EUR

Hudobná skupina Elán Tribute

Obec Dunajská Lužná

11.10.2022

Zmluva o umeleckom výkone a autorská licenčná zmluva

138-22-07-8

4 200,00 EUR

Ondrej Tomčala

Obec Dunajská Lužná

11.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

137-22-06-1

1 978,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

OŠK Dunajská Lužná

07.10.2022

Zmluva o dielo

152-22-04-1

4 119 383,06 EUR

CEDIS s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

14.09.2022

Kupná zmluva

140-22-01-1

400,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Zoltán Polgár, Emília Polgárová

08.09.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010370

136-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ivan Slávik

08.09.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/030223

135-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ivan Slávik

08.09.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

134-22-07-1

podľa platného cenníka

ZSE energia a.s.

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: