Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.09.2022

Zmluva č.PZ002000327895_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

133-22-07-1

podľa platného cenníka

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.09.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

132-22-07-1

23,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.09.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

131-22-07-1

23,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.09.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

130-22-02-3

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Jozef Cingel

08.09.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

123-22-07-1

13,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

07.09.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

122-22-07-1

13,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

18.08.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

127-22-07-1

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dunajská Lužná

05.08.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

126-22-07-1

23,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

05.08.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

125-22-07-1

23,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

05.08.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

124-22-07-1

23,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dunajská Lužná

05.08.2022

Nájomná zmluva

121-22-02-1

500,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Klimo dance studio, občianske združenie

03.08.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

120-22-12-1

2 000,00 EUR

Ostrov pomoci, o.z.

Obec Dunajská Lužná

03.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/030219

119-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Miriam Mattielighová

03.08.2022

Zmluva o dodávke plynu

118-22-07-1

podľa platného cenníka

SPP

Obec Dunajská Lužná

03.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010367

117-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Beáta Székelyová

03.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010368

116-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Beáta Székelyová

03.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010369

115-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Dušan Krajčír

03.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/030222

114-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Rastislav Jelínek

03.08.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

112-22-06-1

2 151,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Chartikano, o.z.

03.08.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

107-22-12-1

3 000,00 EUR

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, o. z.

Obec Dunajská Lužná

03.08.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

106-22-12-1

3 750,00 EUR

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova

Obec Dunajská Lužná

03.08.2022

Zmluva o nájme bytu č. B-3

103-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ing. Anton Šramek

03.08.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

102-22-06-1

1 501,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná

03.08.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

101-22-06-1

21 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná

29.07.2022

Zmluva o nájme nebytového priestoru a Zmluva o nájme pozemku

113-22-02-1

10,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ostrov pomoci, o.z., Jednota dôchodcov na Slovensku Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: