Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.08.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/020333

094-15-02-4

8,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ondrejková Marcela

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

093-15-12-4

0,00 EUR

Alojzia Hamarová

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

092-15-12-4

0,00 EUR

Darina Richterová

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

091-15-12-4

0,00 EUR

Róbert Csáder a Ivana

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

090-15-12-4

0,00 EUR

Denisa Zelníčková

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

089-15-12-4

0,00 EUR

Dagmar Hanušková

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

088-15-12-4

0,00 EUR

Katarína Pagáčová

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

087-15-12-4

0,00 EUR

Andrej Mikuš

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

086-15-12-4

0,00 EUR

Erika Mikušová

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

085-15-12-4

0,00 EUR

Zuzana Mikušová

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

084-15-12-4

0,00 EUR

Mário Mikuš

Obec Dunajská Lužná

21.08.2015

Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti

046-15-12-4

0,00 EUR

Anna Hideghétyová

Obec Dunajská Lužná

11.08.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/020332

083-15-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Flikingerová Eva

11.08.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

082-15-06-1

1 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Chartikano, o. z.

11.08.2015

Zmluva o poskytnutí dobrovoľného príspevku stavebníka na zväčšenie kapacity MŠ v časti N. L.

081-15-03-1

1 080,00 EUR

Ferenczy Peter

Obec Dunajská Lužná

24.07.2015

Zmluva o spolupráci

080-15-12-1

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Promo activity, s. r. o.

21.07.2015

Zmluva o kúpe cenných papierov č. 235/2015

078-15-01-1

33 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Prima banka Slovensko, a. s.

15.07.2015

Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

079-15-09-1

1 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Západoslovenská distribučná, a.s.

10.07.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/010266

077-15-02-4

10,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Kollárová Zuzana

10.07.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

076-15-06-1

5 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

OFK, o.z.

02.07.2015

Dohoda úhrady preddavkov pre mesačné zúčtovanie k Zmluve o združenej dodávke elektriny

075-15-07-1

1 116,00 EUR

ZE energia a.s.

Obec Dunajská Lužná

02.07.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/030167

073-15-02-4

8,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Čatloš Tibor

02.07.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/020331

074-15-02-4

10,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Pogač Peter

02.07.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/030168

072-15-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ing. Matúš Miloš

02.07.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

071-15-06-1

800,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Dychová hudba LUŽANKA

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: