Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2015

Zmluva o zriadení vecných bremien

051-15-09-1

1 166,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Západosl. distribučná, a.sl

25.05.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta

049-15-02-4

10,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Fule Andrej

25.05.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

048-15-06-1

2 100,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Stolnotenisový oddiel, Dunajská Lužná

25.05.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

047-15-06-1

200,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Poľovnícka spoločnosť Pridunajsko

05.05.2015

Zmluva o postúpení práv a povinností z Nájomnej zmluvy

045-15-02-5

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

ERES - X, spol. s.r.o.

05.05.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

044-15-06-1

5 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

OFK, o.z.

05.05.2015

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

043-15-09-1

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dunajská Lužná

05.05.2015

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

040-15-07-1

56,00 EUR

Sloboda zvierat

Obec Dunajská Lužná

24.04.2015

Zmluva o dielo

041-15-04-2

24,00 EUR

JKL, s. r. o.

Obec Dunajská Lužná

23.04.2015

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 23.4.2015

042-15-04-1

0,00 EUR

RIKOSTAV CONTAINER, s,.r.o.

Obec Dunajská Lužná

22.04.2015

Dohoda o skončení nájmu bytu

039-15-02-2

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Monika Měřičková

22.04.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/010263

038-15-02-4

10,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Šulková Anna

22.04.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

037-15-06-1

1 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Domovské vzdelávacie centrum

22.04.2015

Zmluva o nájme bytu č. B-3

036-15-02-2

169,28 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ing. Anton Šramek

22.04.2015

Zmluva o finančnej zábezpeke za užívanie bytu

035-15-12-2

1 659,70 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ing. Anton Šramek

22.04.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2015/010262

034-15-02-4

10,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Rigo Karol

22.04.2015

Kúpna zmluva

033-15-01-1

410,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

PhDr. Magdaléna Keletiová a spol.

31.03.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

032-15-06-1

200,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Slovenský zväz záhradkárov, z.o. 6-37

31.03.2015

Zmluva o prevode majetku

031-15-01-1

1,00 EUR

Tatra Residence, s. r. o.

Obec Dunajská Lužná

31.03.2015

Zmluva o dielo č. 01/02/2015

030-15-04-2

0,00 EUR

Michal Nahalka

Obec Dunajská Lužná

31.03.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

029-15-06-1

1 000,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

LINKABOX Dunajská Lužná

31.03.2015

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

024-15-07-1

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

REVENGE, a.s.

25.03.2015

Zmluva o výpožičke

028-15-12-4

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava

Obec Dunajská Lužná

25.03.2015

Kúpna zmluva

027-15-01-2

500,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Stanislav Sedlák

25.03.2015

Zmluva o poskytovaní dotácie

026-15-06-1

450,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

MO Matice slovenskej

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: