Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2022

Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 104-12-017

111-22-07-3

40,00 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

26.07.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

110-22-09-1

bezodplatne

Obec Dunajská Lužná

Universal Exports Limited s.r.o., Miroslav Mango, Ivana Mangová

26.07.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/020454

109-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Mgr. Mária Prachárová

26.07.2022

Hromadná licenčná zmluva

108-22-07-1

podľa sadzobníka

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Dunajská Lužná

26.07.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

105-22-02-3

400,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Martin Valašík

26.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

100-22-06-1

10 128,50 EUR

Obec Dunajská Lužná

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, o. z.

26.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

099-22-06-1

4 817,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Združenie detí a mládeže OSTROV

18.07.2022

Zmluva o dielo

104-22-04-1

372 418,28 EUR

STAVOMAL, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

01.07.2022

Zmluva o spolupráci pri výkone činnosti

098-22-07-6

597,00 EUR

Avris Consulting, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

01.07.2022

Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny BROKÁTO

096-22-07-8

400,00 EUR

Kapela BROKÁTO

Obec Dunajská Lužná

29.06.2022

Dodatok č.7 ku zmluve 5258 o prenájme pozemkov zo dňa 12.09.2008

095-22-02-1

110,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo

29.06.2022

Zmluva o nájme nebytového priestoru a Zmluva o nájme pozemku

094-22-02-1

364,17 EUR

Obec Dunajská Lužná

Slovenská pošta a.s.

29.06.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/020450

093-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Erika Maceková

29.06.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/020451

092-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Erika Maceková

29.06.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/020452

091-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Erika Maceková

29.06.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/020453

090-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Erika Maceková

29.06.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

089-22-06-1

807,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Klimo dance studio, občianske združenie

29.06.2022

Zmluva o výpožičke č.SVKPO-14/2022

088-22-12-4

200,00 EUR

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Obec Dunajská Lužná

29.06.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/010366

087-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ingrid Rigová

29.06.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/030221

086-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Adriana Vrábliková

29.06.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

085-22-07-1

273,02 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dunajská Lužná

29.06.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

084-22-06-1

2 794,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

LINKABOX - Dunajská Lužná

29.06.2022

Zmluva o prevode práv a povinností k hrobovému miestu k zmluve o nájme hrobového miesta č.2010/010148

083-22-02-4

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Marta Štifterová, Štefan Lászlo

29.06.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/020449

082-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Jakub Ondruš

29.06.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

081-22-06-1

1 476,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

MX Klub - Dunajská Lužná, občianske združenie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: