Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

055-22-02-3

14,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Kristiana Nagyová

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

054-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Martin Gajdoš

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

053-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ing. Jaroslava Štibravá

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

052-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

JUDr. Zdenko Petrík

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

051-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Erika Šimbochová

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

049-22-06-1

10 128,50 EUR

Obec Dunajská Lužná

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, o. z.

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

048-22-06-1

16 126,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

CLISPRO, občianske združenie

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

047-22-06-1

5 737,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

046-22-06-1

1 354,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.

08.04.2022

Poistná zmluva - Poistenie vnútroštátnej výstavy/veľtrhu

050-22-07-7

51,52 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.04.2022

Dodatok č.1 ku Kupnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena MPV - Cyklochodník Dunajská Lužná č.j. 026-22-01-1

045-22-01-1

bezodplatne

Ing. Zdenko Jančok

Obec Dunajská Lužná

06.04.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme pozemku č.j.: 113-13-02-1 zo dňa 30.09.2013

044-22-02-1

124,99 EUR

Obec Dunajská Lužná

Silvia Pipišová - BROVIA

31.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

043-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Karol Žiak

31.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

042-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Karol Žiak

31.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

041-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Karol Žiak

31.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

040-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Karol Žiak

29.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

039-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Eva Ftáčiková

29.03.2022

Dohoda o údžbe odvodňovacieho obrubníka pri ceste I/63

038-22-04-1

bezodplatne

Obec Dunajská Lužná

Slovenská správa ciest

29.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

036-22-06-1

987,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie

28.03.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

037-22-01-1

bezodplatne

SR - Slovenská správa ciest

Obec Dunajská Lužná

23.03.2022

Kúpna zmluva

032-22-01-1

15 000,00 EUR

Viliam Sárközi

Obec Dunajská Lužná

22.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

035-22-04-2

5 000,00 EUR päťtisíc

Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM, o. z.

Obec Dunajská Lužná

18.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

034-22-07-8

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

18.03.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

033-22-02-3

350,00 EUR

Marián Janšák

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

031-22-02-4

30,00 EUR

Renáta Jašurová

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: