Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.01.2023

1122001159

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2022

128,87 EUR

Prima Banka

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001158

Právne služby - 12/2022

1 200,00 EUR

Advokátska kancelária VOZÁR s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001157

Objednávka káva - Kimbo 6 balení

83,70 EUR

Xcoffee s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001156

Rekonštrukcia šatní a garáži pre techniku na STS

9 814,20 EUR

AKSTAVOSTROJ s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001155

Vianočné trhy 10.12.2022 - Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel

80,40 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001154

Montáž vianočnej výzdoby v obci

1 253,00 EUR

RoKa agency s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001153

Opravná faktúra za nespotrebované jedálne kupóny

-693,60 EUR

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001152

Odvoz a nakladanie objemového odpadu

185,76 EUR

Zdruzenie obci horneho zitneho ostrova v Šamoríne

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001151

Zameranie a spracovanie polohopisného a výškopisného plánu areálu OcÚ DL - par. č. 103/1,-2,-3 k.ú.

680,00 EUR

Apfel Dušan geodet

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001150

Vytýčenie hranice pozemku KN C 173/6 a polohové zameranie objektu bloku G ZŠ

440,00 EUR

Apfel Dušan geodet

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001149

Podušky do pečiatok

124,76 EUR

TOP OFFICE s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001148

Výmena poškodeného stĺpu, výpkopové práce - Jánošíkovská ul. za zberným dvorom

2 442,00 EUR

AKSTAVOSTROJ s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001147

Výmena a prečistenie 2 ks nefunkčných vsakov a 2 ks uličných vpusí - Malinová ul.

4 944,00 EUR

AKSTAVOSTROJ s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001146

Upratanie obecného areálu Kováčská ul. za budovou MŠ a likvidácia starého prístrešku AZ Nové Košaris

1 113,00 EUR

AKSTAVOSTROJ s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001145

Vypracovanie dopravného projektu spomaľovacích prahov 2x na komunikácií v časti Nové Košariská

381,00 EUR

MN s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001144

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu zmeny organizácie dopravy pri ZŠ

3 986,40 EUR

Leanea s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001143

Obaly na diplom

97,00 EUR

OLYMP ERBY s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001142

Nakladanie a likvidácia dreveného odpadu

585,10 EUR

Zdruzenie obci horneho zitneho ostrova v Šamoríne

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001141

Príspevok na obedy pre dôchodcov - 12/2022

832,05 EUR

Školská jedáleň a vývarovňa pri ZŠ

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001140

Príspevok na obedy pre dôchodcov - 11/2022

489,50 EUR

Školská jedáleň a vývarovňa pri ZŠ

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001139

Vodné, Stočné - Nám. sv. Martina

75,78 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001138

Vodné, Stočné - Pri kniežacích mohylách 1526/2

116,20 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001137

Vodné, Stočné - Pri kniežacích mohylách 1528/6

91,69 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001136

Vývoz KO

524,16 EUR

Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo

Obec Dunajská Lužná

19.01.2023

1122001135

Oprava poškodeného a prepadnutého chodníka popri Košariskej ul. ku Školskej ul.

24 003,00 EUR

AKSTAVOSTROJ s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: