Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.06.2015

1114000216

Kontroly k BOZP, PO - január, február 2014

298,00 EUR

Šlachtič Ján

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000215

vytýčenie stokových sietí

25,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000214

Vývoz odpadu

181,00 EUR

EandI GROUP SLOVAKIA, s.r.o. Dominik Slobodník

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000213

vytýčenie vodov. a kanaliz. rozvodov - Jánošíková

45,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000212

Vytyčovanie a zakreslenie vodov. a kanaliz. rozvodov k. ú. N. L.

53,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000211

Údržba, odpočet kópií na kopírovacom stroji

204,00 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000210

Vodné, stočné Jánošíkovská 7/466

64,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000209

Vodné Hlavná 35/19

21,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000208

Vodné Podnikateľská 756/1

21,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000207

poukážky Ticket Restaurant

128,00 EUR

Edenred Slovakia, s. r. o.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000206

Vypracovanie projektu - spevnená plocha Pekná ul. so vsakovačkou

260,00 EUR

ZZVArchitekti s.r.o

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000205

Zmena organizácie dopravy Zelená a Mandľová ulica

250,00 EUR

TSA spol s r.o.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000204

Zmena organizácie dopravy na sídlisku Brezová

1 200,00 EUR

TSA spol s r.o.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000203

Vývoz odpadu

177,00 EUR

EandI GROUP SLOVAKIA, s.r.o. Dominik Slobodník

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000202

oprava dvojblikača na ceste I/65

128,00 EUR

Dopravná signalizácia SW a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000201

oprava svetelnej sig priechodu pre peších

131,00 EUR

Dopravná signalizácia SW a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000200

služby STP APV

25,00 EUR

IVES

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000198

Vyjadrenie - chodník časť Vodárenská ul.

18,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000197

súpisné číslo 2337

5,00 EUR

Talajka s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000196

informácie audítorovi

60,00 EUR

Prima Banka

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000195

Poštovné úverované za február 2014

678,00 EUR

Slovenská pošta, a. s.

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000194

Knihy - ceny star. obce na Veľkonočný turnaj k 40. výročiu založenia obce

100,00 EUR

PhDr. Stanislav Bajaník

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000193

Zameranie Morušovej ulice

300,00 EUR

Peter Cich - geodet

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000192

Zameranie pozemku k. ú. N. L. časť Peknej ulice

150,00 EUR

Peter Cich - geodet

Obec Dunajská Lužná

08.06.2015

1114000191

Vytýčenie chodníka na križovatke Vodárenskej a Hlavnej

150,00 EUR

Peter Cich - geodet

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: