Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.03.2011

2011-70

Vodné, stočné nájomné byty

49,70 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-90

Vývoz odpadu

6 711,73 EUR

Marius Pedersen, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-82

Vodné, stočné nájomné byty

105,62 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-102

Servisná činnosť na výpočtovej technike

181,44 EUR

Ing. Jozef Kalužník - JKL

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-107

Poplatky za telefóny

103,01 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-106

Servis softvéru

96,00 EUR

CGS, s. r. o.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-103

Príspevok za stravné pre dôchodcov na mesiac február 2011

424,12 EUR

Školská jedáleň a vývarovňa

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-104

Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie

3 907,35 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-108

Poskytnutie služieb - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

149,37 EUR

Šlachtič Ján

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-69

Vodné, stočné nájomné byty

62,14 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-67

Vodné, stočné nájomné byty

126,34 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-68

Vodné, stočné nájomné byty

55,92 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-110

Prenájom kancelárskych strojov a zariadení

111,41 EUR

FaxCopy, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-111

Poistenie auta SC 574 AU

182,77 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-114

Moje prvé čiary

59,40 EUR

Orbis Pictus Istropolitana

Dunajská Lužná

14.03.2011

2011-120

Prípr. pre prip. senzor. blikača na ceste I/63 a opr. verej. osv. na Brezovej ul

234,36 EUR

Alexander Tóth

Dunajská Lužná

09.03.2011

2011-109

Poskytnutie odborných služieb zabezpečenia verejného obstarávania

2 474,35 EUR

Tender Profit s. r. o.

Dunajská Lužná

08.03.2011

2011-116

Spotreba plynu stacionár a materská škola - Nová Lipnica

907,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Dunajská Lužná

08.03.2011

2011-115

Spotreba plynu OcÚ

1 276,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Dunajská Lužná

08.03.2011

2011-117

Spotreba plynu budova bývalej materskej školy Nové Košariská

659,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Dunajská Lužná

17.02.2011

2011-105

Oprava kotla - nájomné byty

60,17 EUR

Jozef Potok - PLYNOOPRAVA

Dunajská Lužná

17.02.2011

2011-95

Dodanie tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami

748,20 EUR

Jozef Talajka

Dunajská Lužná

16.02.2011

2011-94

Stravné

3 605,98 EUR

Edenred Slovakia, s. r. o.

Dunajská Lužná

15.02.2011

2011-96

Spotreba elektrickej energie - OFK

473,11 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

15.02.2011

2011-99

Spotreba elektrickej energie - MKS

282,11 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: