Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.04.2011

2011-155

Revízia plynových zariadení - MKS

966,36 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-159

Zriadenie nového odberného miesta - Zberový dvor

65,62 EUR

ZSE Distribúcia, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-157

Dopravné značky

161,04 EUR

Jozef Talajka

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-154

Revízia plynových zariadení - MKS

214,10 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-151

Stravné

479,78 EUR

Školská jedáleň a vývarovňa

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-150

Aktualizácia programu matrika

25,09 EUR

IVES Košice

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-153

Revízia plynových zariadení - OcÚ

991,57 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-152

Poskytnutie služieb - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

149,37 EUR

Šlachtič Ján

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-143

Spotreba elektrickej energie - obecný úrad

321,00 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-147

Vývoz odpadu

6 811,57 EUR

Marius Pedersen, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-148

Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie

4 250,24 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-149

Súpisné, orientačné čísla a dodatková tabuľka

633,86 EUR

Jozef Talajka

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-162

Poistenie MKS

252,56 EUR

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Dunajská Lužná

02.04.2011

2011-132

Odborná kvartálna kontrola EPS v MKS

341,66 EUR

Symantec security, s. r. o.

Dunajská Lužná

02.04.2011

2011-134

Vodné, stočné nájomné byty

124,54 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

02.04.2011

2011-135

Vodné, stočné nájomné byty

111,86 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

02.04.2011

2011-142

Spotreba elektrickej energie - MKS

310,26 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

31.03.2011

2011-66

Servis výdajníka vody

85,00 EUR

Janíček Miroslav

Dunajská Lužná

29.03.2011

2011-119

Rozmnoženie projektovej dokumentácie

510,00 EUR

4 PRO, s. r. o.

Dunajská Lužná

22.03.2011

2011-146

Spotreba elektrickej energie - cintoríny

84,22 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

22.03.2011

2011-145

Spotreba elektrickej energie - nájomné byty

47,24 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

22.03.2011

2011-144

Spotreba elektrickej energie - OFK

518,15 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

22.03.2011

2011-141

Spotreba elektrickej energie budova bývalej MŠ - Nové Košariská

1 146,19 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

22.03.2011

2011-140

Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie

74,84 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

22.03.2011

2011-139

Spotreba elektrickej energie - stacionár a materská škola Nová Lipnica

124,54 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: