Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.04.2011

2011-186

Vodné, stočné - nájomné byty

90,77 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

20.04.2011

2011-194

Vývoz odpadu

2 548,02 EUR

IZO-BAU Zoltán Faragó

Dunajská Lužná

20.04.2011

2011-185

Vodné, stočné - nájomné byty

101,32 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

20.04.2011

2011-178

Spotreba plynu - OFK

133,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Dunajská Lužná

20.04.2011

2011-188

Zbierka zákonov

50,00 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dunajská Lužná

19.04.2011

2011-176

Poplatok za pripojenie na SRP

96,00 EUR

Patrol PCO, s. r. o.

Dunajská Lužná

15.04.2011

2011-184

Poplatky za telefóny

340,58 EUR

GTS Slovakia, a. s.

Dunajská Lužná

11.04.2011

2011-183

Skládka odpadu Čukárska Paka

3 513,80 EUR

Triada odpad spol. s r. o.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-165

Vodné, stočné obecný úrad

275,45 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-164

Zmluvné služby

60,70 EUR

FaxCopy, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-163

Poistenie - cyklistická cesta

114,74 EUR

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-161

Poistenie budov

491,37 EUR

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-158

Kancelárske potreby

133,20 EUR

Office Depot, s.r.o.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-156

Revízia plynových zariadení - stacionár

894,80 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-155

Revízia plynových zariadení - MKS

966,36 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-159

Zriadenie nového odberného miesta - Zberový dvor

65,62 EUR

ZSE Distribúcia, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-157

Dopravné značky

161,04 EUR

Jozef Talajka

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-154

Revízia plynových zariadení - MKS

214,10 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-151

Stravné

479,78 EUR

Školská jedáleň a vývarovňa

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-150

Aktualizácia programu matrika

25,09 EUR

IVES Košice

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-153

Revízia plynových zariadení - OcÚ

991,57 EUR

GAS-PLYNOSERVIS PLUS

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-152

Poskytnutie služieb - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

149,37 EUR

Šlachtič Ján

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-143

Spotreba elektrickej energie - obecný úrad

321,00 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-147

Vývoz odpadu

6 811,57 EUR

Marius Pedersen, a. s.

Dunajská Lužná

04.04.2011

2011-148

Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie

4 250,24 EUR

ZSE Energia, a. s.

Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: