Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.05.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/020446

073-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Viola Šuníková

18.05.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/020444

072-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Viola Šuníková

18.05.2022

Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 104-16-023

069-22-07-3

5,03 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

18.05.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

068-22-12-1

2 000,00 EUR

acenter, s. r. o.

Obec Dunajská Lužná

18.05.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

065-22-09-1

22,00 EUR za m²

Obec Dunajská Lužná

Danubius Fruct spol. s r.o.

09.05.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/020445

067-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Peter Slaný

09.05.2022

Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

066-22-07-3

10,00 EUR

RoKa agency s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

09.05.2022

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 005-22-02-3

064-22-02-3

14,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

CLISPRO, občianske združenie

09.05.2022

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 004-22-02-3

063-22-02-3

14,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

DRAGON TAEKWONDO ACADEMY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

09.05.2022

Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 003-22-02-3

062-22-02-3

14,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

SAMURAI SK, s.r.o.

09.05.2022

Zmluva o prevode práv a povinností k hrobovému miestu k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2010/020031

061-22-02-4

0,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Izabela Takácsová, Mária Takácsová

09.05.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

060-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Alena Kasášová

09.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

058-22-06-1

2 691,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Slovenský skauting, 42. zbor Čarokéz, Žitný ostrov

09.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

057-22-06-1

2 008,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Spolok rodákov M. R. Štefánika pobočka Dunajská Lužná

21.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

055-22-02-3

14,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Kristiana Nagyová

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

054-22-02-4

30,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Martin Gajdoš

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

053-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ing. Jaroslava Štibravá

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

052-22-02-4

20,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

JUDr. Zdenko Petrík

21.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

051-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Erika Šimbochová

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

049-22-06-1

10 128,50 EUR

Obec Dunajská Lužná

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, o. z.

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

048-22-06-1

16 126,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

CLISPRO, občianske združenie

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

047-22-06-1

5 737,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.

21.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

046-22-06-1

1 354,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.

08.04.2022

Poistná zmluva - Poistenie vnútroštátnej výstavy/veľtrhu

050-22-07-7

51,52 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.04.2022

Dodatok č.1 ku Kupnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena MPV - Cyklochodník Dunajská Lužná č.j. 026-22-01-1

045-22-01-1

bezodplatne

Ing. Zdenko Jančok

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: