Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

039-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Eva Ftáčiková

29.03.2022

Dohoda o údžbe odvodňovacieho obrubníka pri ceste I/63

038-22-04-1

bezodplatne

Obec Dunajská Lužná

Slovenská správa ciest

29.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

036-22-06-1

987,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie

28.03.2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

037-22-01-1

bezodplatne

SR - Slovenská správa ciest

Obec Dunajská Lužná

23.03.2022

Kúpna zmluva

032-22-01-1

15 000,00 EUR

Viliam Sárközi

Obec Dunajská Lužná

22.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

035-22-04-2

5 000,00 EUR päťtisíc

Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM, o.z.

Obec Dunajská Lužná

18.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

034-22-07-8

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

18.03.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

033-22-02-3

350,00 EUR

Marián Janšák

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

031-22-02-4

30,00 EUR

Renáta Jašurová

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

030-22-02-4

30,00 EUR

Renáta Jašurová

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

029-22-02-4

30,00 EUR

Renáta Jašurová

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

028-22-02-4

30,00 EUR

Silvia Fajnorová

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

025-22-06-1

4 760,00 EUR

DRAGON TAEKWONDO ACADEMY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

018-22-06-1

10 128,50 EUR

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančenj dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

017-22-06-1

1 013,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná

17.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2022

016-22-06-1

9 500,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná

14.03.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku

027-22-02-1

0,00 EUR

Slovenská pošta a.s.

Obec Dunajská Lužná

14.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

005-22-02-3

10,00 EUR

CLISPRO, občianske združenie

Obec Dunajská Lužná

11.03.2022

Kúpna zmluva a zmluva o zdriadení vecného bremena

026-22-01-1

37 400,00 EUR

Ing. Zdenko Jančok

Obec Dunajská Lužná

07.03.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru

024-22-02-5

0,00 EUR

Bistro u Poleho s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

07.03.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru

023-22-02-5

0,00 EUR

Solutions - TM s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

01.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

003-22-02-3

10,00 EUR

SAMURAI SK, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

24.02.2022

Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu

022-22-07-1

Neuvedené

SPP

Obec Dunajská Lužná

24.02.2022

Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu

021-22-07-1

Neuvedené

SPP

Obec Dunajská Lužná

24.02.2022

Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu

020-22-07-1

Neuvedené

SPP

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: