Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.01.2023

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

001-23-02-3

300,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná

30.12.2022

Hromadná licenčná zmluva

206-22-07-1

podľa sadzobníka

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Dunajská Lužná

30.12.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o posudkovej lekárskej činnosti č. 048-19-07-6

205-22-07-6

0,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Dunajská Lužná

30.12.2022

Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby - Dodatok č. 4

204-22-07-6

0,00 EUR

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Dunajská Lužná

30.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. A-2

203-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Zoltán Kanyicska a Eva

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. E-1

202-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ivana Aghová

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. D-4

201-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Miroslav Plass

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. D-1

200-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Ján Tarčák a Alžbeta

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. C-2

199-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Peter Fajnor a Lenka

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. B-4

198-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Jozef Franko a Edita

29.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. A-1

197-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Peter Veselý a Renáta

29.12.2022

Zmluva o poskytovaní prepravných služieb - školský autobus Dunajská Lužná

192-22-07-12

80,00 EUR za deň

Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

22.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. A-4

196-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Pavol Martinček a Renáta Žurková

22.12.2022

Zmluva o nájme bytu č. B-1

195-22-02-2

183,23 EUR

Obec Dunajská Lužná

Leopold Sárközi a Klaudia

22.12.2022

Zmluva na vývoz komunálneho a organického odpadu veľkoobjemovými kontajnermi na skládky Čukárska Paka, Šámot, Dunajská Lužná, Pezinok

194-22-07-1

2,04 EUR za 1 km jazdy vozidla

Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo

Obec Dunajská Lužná

22.12.2022

Zmluva o bezplatnom užívaní a správe majetku

193-22-02-5

bezodplatne

Anevil s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

20.12.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby a finančného príspevku na prevádzku

191-22-07-6

podľa stupňa odkázanosti FO

RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o.

Obec Dunajská Lužná

20.12.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča

190-22-06-1

2 859,48 EUR /1 dieťa/1 rok

Obec Dunajská Lužná

Kongregácia sestier dominikánok b. Imeldy

15.12.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/020457

189-22-02-4

60,00 EUR

Obec Dunajská Lužná

Mgr. Milan Fungáč

15.12.2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a jedlých olejov a tukov č.22112201

188-22-07-1

600,00 EUR za týždeň

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

14.12.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva

187-22-07-4

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Dunajská Lužná

14.12.2022

Zmluva o vzájomnej spolupráci

186-22-12-1

1 395,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná

13.12.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

184-22-07-1

170,64 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dunajská Lužná

08.12.2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

185-22-07-6

1 000,00 EUR mesačná paušálna odmena bez DPH

Advokátska kancelária VOZÁR s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

01.12.2022

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

183-22-02-3

861,72 EUR

Obec Dunajská Lužná

Boni Fructi, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: