Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.12.2013

Zmluva o vykonaní údržby ciest počas zimných mesiacov

172-13-07-11

0,00 EUR

JAMADOS s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

04.12.2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

167-13-07-6

0,00 EUR

Kredit audit s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

28.11.2013

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

163-13-02-3

0,00 EUR

Základná škola

Obec Dunajská Lužná

28.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/020309

164-13-02-4

0,00 EUR

Mihaliak Milan

Obec Dunajská Lužná

28.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/020308

165-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

28.11.2013

Zmluva o dielo č. 13 416

166-13-04-1

0,00 EUR

Flaminger spol. s r.o.

Obec Dunajská Lužná

27.11.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2013

159-13-12-2

0,00 EUR

Úrad MV SR Bratislava

Obec Dunajská Lužná

27.11.2013

Zmluva o dielo č. 2299/BA/2013

160-13-04-2

0,00 EUR

Arguss, s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

27.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/010253

161-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

27.11.2013

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. 0488/2013/CE

162-13-12-1

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s. oddelenie dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Obec Dunajská Lužná

27.11.2013

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 887/2013/UZ

168-13-07-4

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Dunajská Lužná

23.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/030154

152-13-02-4

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dunajská Lužná

23.11.2013

Zmluva o poskytovaní dotácie

153-13-06-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dunajská Lužná

23.11.2013

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

154-13-02-3

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dunajská Lužná

23.11.2013

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

155-13-02-3

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

23.11.2013

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

156-13-02-3

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

23.11.2013

Zmluva č. PZ00182876_001

157-13-07-1

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Dunajská Lužná

23.11.2013

Zmluva o poskytovaní dotácie

158-13-06-1

0,00 EUR

MO SRZ

Obec Dunajská Lužná

16.11.2013

Zmluva o poskytovaní dotácie

142-13-06-1

0,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dunajská Lužná

16.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/010252

143-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

16.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/010249

144-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

16.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/010251

145-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

16.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/010250

146-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

16.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/010248

147-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

16.11.2013

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2013/020305

148-13-02-4

0,00 EUR

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: