Obsah

Späť

Upozornenie pre občanov - revízia plynospotrebičov

OZNAM

Obecný úrad oznamuje občanom, že v obci Dunajská Lužná navštevujú majiteľov nehnuteľností obchodní zástupcovia súkromnej spoločnosti „Slovenská revízna a servisná spoločnosť s. r. o.“  so zámerom vykonať kontrolu plynospotrebičov v domácnostiach za cenu 99 €.  Upozorňujeme občanov,  že takúto kontrolu si nemusia dať vykonať touto spoločnosťou. OcÚ sa touto cestou dištancuje od prípadných nedorozumení.

Vyvesené: 23. 1. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť