Obsah

Oznamy

11.06.2021 - 15.06.2021

Prerušenie distribúcie elektriny 15.06.2021

Detail Rozhlas

04.06.2021 - 13.06.2021

Výluka vlakových spojov v júni 2021

Detail Rozhlas

03.05.2021 - 13.06.2021

Asistované sčítanie obyvateľstva

Detail Rozhlas

28.04.2021 - 27.06.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Detail Úradné oznamy

30.03.2021 - 30.09.2021

Ochrana pred požiarmi - Oznam OR HaZZ

Detail Úradné oznamy

08.12.2020 - 11.01.2022

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Detail Úradné oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov,                   domov a bytov 2021

MAPOVÝ PORTÁL OBCE

mobec

KORONAVÍRUS - COVID-19

KORONAVIRUS

 Rozkliknite obrázok

Kultúrne podujatia

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ

zs

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške 4 652,00 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.