Obsah

Oznamy

10.10.2019 - 31.10.2019

Generálne revízie rafinérie Slovnaft

Detail Rozhlas

09.10.2019 - 24.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny 24.10.2019

Detail Rozhlas

09.10.2019 - 23.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny 23.10.2019

Detail Rozhlas

02.10.2019 - 31.10.2019

Kanalizácia nie je odpadkový kôš

Detail Rozhlas

17.09.2019 - 31.10.2019

Výdaj kompostérov

Detail Rozhlas

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

Kultúrne podujatia

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

projekt ZS

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške 4 652,00 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.