Obsah

Oznamy

26.02.2021 - 31.03.2021

Zmena otváracích hodín Slovenskej pošty

Detail Rozhlas

24.02.2021 - 12.03.2021

Referent stavebného úradu v Hviezdoslavove

Detail Rozhlas

22.02.2021 - 10.03.2021

Revízie plynových rozvodov

Detail Rozhlas

19.02.2021 - 12.03.2021

Referent stavebného úradu v Zálesí

Detail Rozhlas

15.02.2021 - 31.03.2021

Sčítania obyvateľov od 15.02.2021

Detail Rozhlas

08.12.2020 - 11.01.2022

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Detail Úradné oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov,                   domov a bytov 2021

MAPOVÝ PORTÁL OBCE

mobec

KORONAVÍRUS - COVID-19

KORONAVIRUS

 Rozkliknite obrázok

Kultúrne podujatia

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ

zs

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške 4 652,00 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.