Obsah

Oznamy

03.08.2021 - 13.08.2021

Zmena prevádzky Pošty Dunajská Lužná

Detail Rozhlas

02.08.2021 - 09.08.2021

Oznámenie o začatom konaní - výrub

Detail Úradné oznamy

02.08.2021 - 09.08.2021

Oznámenie o začatom konaní - výrub

Detail Úradné oznamy

26.07.2021 - 25.08.2021

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Detail Úradné oznamy

18.06.2021 - 30.09.2021

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Detail Úradné oznamy

30.03.2021 - 30.09.2021

Ochrana pred požiarmi - Oznam OR HaZZ

Detail Úradné oznamy

08.12.2020 - 11.01.2022

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Detail Úradné oznamy

MAPOVÝ PORTÁL OBCE

mobec

KORONAVÍRUS - COVID-19

KORONAVIRUS

 Rozkliknite obrázok

Kultúrne podujatia

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ

zs

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške 4 652,00 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.