Obsah

Oznamy

06.12.2019 - 23.01.2020

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Detail Úradné oznamy

04.12.2019 - 11.12.2019

Oznámenie o začatom konaní - výrub

Detail Úradné oznamy

02.12.2019 - 08.12.2019

Našiel sa vlčiak

Detail Rozhlas

28.11.2019 - 07.12.2019

Vianočné stretnutie dôchodcov

Detail Rozhlas

28.11.2019 - 13.12.2019

Výplata vianočných príspevkov

Detail Rozhlas

25.11.2019 - 10.12.2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Detail Úradné oznamy

25.11.2019 - 10.12.2019

Rozhodnutie o využívaní územia – Verejná vyhláška

Detail Úradné oznamy

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

VOĽBY do NR SR 2020

volby 2020 nrsr

Kultúrne podujatia

14.12.2019

Vianočné trhy 2019

Vianočné trhy 2019

Pozvánka

Detail

15.12.2019

Fragile

Vianočný koncert FRAGILE - vypredané

Predpredaj vstupeniek

Detail

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ

zs

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške 4 652,00 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.