Obsah

Oznamy

06.05.2019 - 20.05.2019

Uzatvorený vjazd na ul. Kvetná

Detail Rozhlas

26.04.2019 - 30.06.2019

Generálne revízie rafinérie Slovnaft

Detail Rozhlas

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

19.07.2014

Rozhodnutia o výrube

-

Detail Rozhodnutia

Voľby 2019

Voľby do EP

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka 2018 schválil našej obci dotáciu na projekt „Revitalizácia okolia erbu obce“ vo výške 5000 €.

Obec Dunajská Lužná  ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.

Kultúrne podujatia