Obsah

Oznamy

01.04.2020 - 31.05.2020

Oznámenie UNsP Milosrdní bratia

Detail Rozhlas

01.04.2020 - 30.04.2020

Oznámenie Zdravotno-relaxačného zariadenia

Detail Rozhlas

01.04.2020 - 17.04.2020

Dezinfekcia verejných priestranstiev v obci

Detail Rozhlas

01.04.2020 - 31.05.2020

Povedzme STOP podvodníkom!

Detail Úradné oznamy

31.03.2020 - 31.05.2020

OZNAM - ZBERNÝ DVOR od 01.04.2020

Detail Rozhlas

31.03.2020 - 31.05.2020

Ochranné rúška pre osoby nad 65 rokov

Detail Úradné oznamy

30.03.2020 - 31.05.2020

Uznesenie Vlády SR č. 169 zo dňa 27.03.2020

Detail Úradné oznamy

30.03.2020 - 31.05.2020

ZÁPIS DETÍ DO MŠ - Zmena

Detail Rozhlas

30.03.2020 - 31.05.2020

Kam patria použité rúška a rukavice?

Detail Úradné oznamy

23.03.2020 - 31.05.2020

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Detail Úradné oznamy

20.03.2020 - 31.05.2020

Výzva EUROPOLU k opatrnosti počas pandémie

Detail Úradné oznamy

20.03.2020 - 31.05.2020

Inštrukcie o účelovom používaní tvárovej ochrany

Detail Úradné oznamy

19.03.2020 - 31.05.2020

COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý

Detail Úradné oznamy

19.03.2020 - 31.05.2020

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Detail Úradné oznamy

19.03.2020 - 31.05.2020

10 odporúčaní pri COVID-19

Detail Úradné oznamy

19.03.2020 - 31.05.2020

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Detail Úradné oznamy

17.03.2020 - 31.05.2020

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Detail Úradné oznamy

16.03.2020 - 31.05.2020

Dôležitý oznam AVS, s. r. o.

Detail Úradné oznamy

13.03.2020 - 31.05.2020

Členovia Krízového štábu obce Dunajská Lužná

Detail Úradné oznamy

12.03.2020 - 31.05.2020

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Detail Úradné oznamy

12.03.2020 - 21.06.2020

Jarné obdobie a lesné požiare

Detail Rozhlas

KORONAVÍRUS - COVID-19

KORONAVIRUS

 Rozkliknite obrázok

Kultúrne podujatia

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ

zs

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci územnej dotácie zameranej na podporu verejného života a rozvoja miest, obcí a mestských častí na území Bratislavského samosprávneho kraja schválil našej obci dotáciu na projekt v oblasti „rekonštrukcia, revitalizácia verejných priestranstiev v obciach“ vo výške 4 652,00 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.