Čip do cykloprístrešku

Kontaktná osoba - dvere č. 3

Mgr. Iveta Fajnorová

Postup ako požiadať je súčasťou prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok

Čipy na vstup do cykloprístrešku občanom Dunajskej Lužnej vydávame na základe žiadosti, ktorú môžete podať elektronicky alebo osobne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti, budú žiadatelia podpisovať na obecnom úrade pri prevzatí čipu.

Napriek tomu, že občan nie je držiteľom čipu, cykloprístrešok môže využívať pomocou mobilnej aplikácie. Návod na použitie mobilnej aplikácie

Návod na použitie mobilnej aplikácie je k dispozícii nižšie a tiež je zverejnený priamo na cykloprístreškoch.

Poplatok: 

10,00€

Tlačivo:

Žiadosť o vstup do cykloprístreškov.pdf

Žiadosť o vstup do cykloprístreškov.doc