Miestne kultúrne stredisko (MKS)

Korešpondenčná adresa

Obecný úrad Dunajská Lužná

Jánošíkovská 466/7

900 42  Dunajská Lužná

Sídlo

Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná

Námestie sv. Martina 3/1

900 42  Dunajská Lužná

Kontakty

Jana Valašíková

vedúca MKS

tel. č.: 0903 481 590

e-mail: jana.valasikova@dunajskaluzna.sk

Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná

V roku 2008 bolo otvorené po rozsiahlej rekonštrukcii a dostavbe novej časti. Toto viacúčelové zariadenie poskytuje všetkým občanom a organizáciám kultúrne, spoločenské i komerčné služby. Konajú sa tu obecné aj súkromné akcie, vernisáže, divadelné, tanečné, hudobné predstavenia, koncerty, plesy, zábavy, výchovno-vzdelávacie akcie, kultúrno-spoločenské a iné podujatia.

Miestne kultúrne stredisko je tiež možné prenajímať na rôzne prezentačné i predajné akcie.  Exteriér MKS ponúka relatívne veľké átrium, kde sa v letných mesiacoch konajú rôzne stretnutia našich občanov.

MKS