Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania

Dňom 23.11.2022 bola zahájená realizácia stavby „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania“ nového bloku základnej školy v našej obci.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci IROP v celkovej výške 2.850.000,00 €, ktorého poskytovateľom je MIRRI SR v zastúpení BSK.

Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie kapacity ZŠ v Bratislavskom kraji“.

Celkové náklady stavby budú vo výške 4.119.383,06 €.

Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu