Informácia rafinérie Slovnaft o pravidelnej údržbe a modernizácii

V rafinérii Slovnaft sa od konca apríla do druhej polovice júna 2024 uskutočnia plánované generálne revízie výrobných zariadení. Tohtoročné jarné odstávky sú z pohľadu investícií najrozsiahlejšie v histórii spoločnosti a dotknú sa celkovo 22 výrobných jednotiek. Rozsah a náklady súvisia aj s nutnosťou prechodu na rôzne typy ropy.

Cieľom generálnych revízií je splniť legislatívou nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia, vymeniť náplne a katalyzátory a vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu zariadenia. Tieto činnosti sa opakujú pravidelne každých päť rokov tak, aby sa zabezpečil spoľahlivý chod výrobných jednotiek do ďalšej plánovanej odstávky. Po tom, ako sme začali spracovávať alternatívnu ropu, máme v pláne aktivovať aj pripravené projekty v súlade so stratégiou Skupiny MOL 2030 Shape Tomorrow, aby sme zvýšili flexibilitu rafinérie.

Vplyv na komfort obyvateľov

Práce počas generálnych revízií budú rôznorodé a môže ich sprevádzať zvýšená hladina hluku, vznik zápachu, a prípadné spaľovanie na poľných horákoch. Rafinéria riadi odstávky cez program Turnaround excellence, pričom detailne a dôsledne pripravuje každý krok. Znižuje tak riziko nepredvídaných udalostí a neplánovaných úkonov.

Slovnaft chce na nevyhnutné minimum skrátiť všetky negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov okolia rafinérie. S touto snahou súvisí aj neustála modernizácia zariadení a postupov, a tiež využívanie najlepšie dostupných technológií.

Bezpečnosť a informovanie verejnosti

Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci, požiarna bezpečnosť a ochrana životného prostredia sú pre Slovnaft prvoradé tak pri každodennom prevádzkovaní rafinérie, ako aj pri akýchkoľvek prácach na výrobných jednotkách.

O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke www.slovnaft.sk v sekcii Rafinéria transparentne. Informácie pre verejnosť budú pravidelne aktualizované, v prípade otázok je 24 hodín denne pripravená aj Žltá linka na čísle 02/4055 8929. Obyvatelia môžu využívať aj aplikáciu Sused Slovnaft, ktorá bude obsahovať všetky dôležité informácie.

Dátum zvesenia: 30. 6. 2024 Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová