Správa detských ihrísk

  • správca detských ihrísk: Jozef Nespešný
    mobil: 0903 716 833

Ihriská v správe obce:

  • Nová ulica
  • Úzka ulica
  • Krížna ulica
  • Brezová ulica
  • Kvetná ulica
  • Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ
  • Skate park

Prevádzkový poriadok detských ihrísk