Vydávanie matričných dokladov

Kontaktná osoba - dvere č. 9

matrikárka Lucia Gažíková

Vydať matričný doklad je možné osobe, ktorej zápis sa týka, prípadne členom rodiny – v zmysle zákona sa za takýchto považujú: manžel/manželka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti.

Čo potrebujete:

  • osobne alebo písomne podať žiadosť 
  • platný preukaz totožnosti

Správny poplatok: 

7,00 €

Tlačivo:

Žiadosť o vystavenie matričného dokladu Typ: PDF dokument, Velkosť: 72.18 kB