Zborník výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ

Zborník výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ k 100. výročiu vzniku 1. ČSR

Zborník výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ k 100. výročiu vzniku 1. ČSR

Zborník z výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ z rôznych regiónov SR Dunajská Lužná

Zborník z výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ z rôznych regiónov SR Dunajská Lužná – október 2012

Obalka zbornik

Brožúrka "M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, cestovateľ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja - zborník z výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ z rôznych regiónov SR Dunajská Lužná – október 2012" vyšla k  94. výročiu vzniku ČSR a k spomienke na jej spoluzakladateľa M. R. Štefánika.

Tradičné stretnutie s rodákmi sa uskutočnilo 20. októbra 2012. Zúčastnili sa okrem domácich členov, spoluobčanov a mnohých sympatizantov aj rodáci z Košarísk a Priepasného. Stretnutie malo charakter regionálneho stretnutia pod názvom „M. R. Štefánik na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateľ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja „a bolo spojené s výstavou výtvarných prác žiakov ZŠ a ZUŠ.

Dňa 25. októbra 2012 sa uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov základných a základných umeleckých škôl pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR pod názvom M. R. Štefánika na prahu 20. storočia ako generál, astronóm, vedec, diplomat, letec, cestovateľ ... a predsa človek z podbradlianskeho kraja v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja.

Akciu zorganizovala Obec Dunajská Lužná v spolupráci s pobočkou Spolku rodákov M. R. Štefánika a so Základnou školou v Dunajskej Lužnej a je súčasťou projektu Regionálneho stretnutia pri príležitosti 94. výročia vzniku prvej ČSR, ktoré aj finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.