1. rozpočtové opatrenie 2018

Uznesením č. 2018/03-06 zo dňa 27.03.2018 obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2018:

bežné výdavky
Program 6.4.1 - mzdy navýšenie o 6 636,- €
Program 4.1.9 - údržba zberový dvor navýšenie o 2 450,- €
Program 5.1.2 - Údržba, oprava ciest a chodníkov obce navýšenie o 11 711,- €
Program 9.3.9 - Školský autobus navýšenie o 13 200,- €

kapitálové výdavky
Program 9.3.12 - Výstavba modulová MŠ zníženie o 60 000,- €
Program 9.3.15 - Štúdie, projekty navýšenie o 32 928,- €

bežné príjmy
Poplatky za rozvoj navýšenie o 150 000,- €
Vlastné príjmy ZÚŠ - navýšenie o 6 636,- €

príjmové finančné operácie
zapojenie fondu životného prostredia navýšenie o 2 450,- €

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2018 - výdavky bežné

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2018 - výdavky kapitálové

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2018 - príjmy bežné

Schválené 1. rozpočtové opatrenie 2018 - príjmy kapitálové